• Iragarki guztiak
  • Irekitako Lizitazioak
  • Azterketa Aldian Daudenak
  • Esleitutako Kontratuak
  • Bertan Behera Utzitakoak
  • Formalizatutako Kontratuak
  • Historikoa

 


2017/03/30

Lizitazioa, publizitatedun negoziazio prozeduraren bitartez, Gipuzkoako enpresa taldeen zorro-bioteknologikoaren analisi zerbitzuen kontrataziorako.
ADJUDIKAZIO-AKTA

2017/02/28

Lizitazioak beharko dituen klausula ekonomiko-administratibo eta xedapen tekniko baldintzak, publizitatedun negoziazio prozeduraren bitartez, Gipuzkoako enpresa taldeen zorro-bioteknologikoaren analisi zerbitzuen kontrataziorako.
Klausulen agiria

2016/09/16

Bioekintzaileen trabakuntza programaren idazkaritza teknikoaren zerbitzuen esleipena.

2016/09/16

Gipuzkoako ezaguera azpiegituren fabrikazio aurreratuko sail teknologikoko balorizazio zerbitzuen kontrataziorako.

2016/07/29

Ekonomia eta administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen klausulak Gipuzkoako osasun sektoreko bioekintzaileen formazio programaren idazkaritza teknikoaren zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.
Klausulen agiria

2016/07/28

Lizitazioak beharko dituen klausula ekonomiko-administratibo eta xedapen tekniko baldintzak, publizitatedun negoziazio prozeduraren bitartez, Gipuzkoako ezaguera azpiegituren fabrikazio aurreratuko sail teknologikoko balorizazio zerbitzuen kontrataziorako.
Lizitazioaren jakinarazpena

2016/04/22

Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., Donostiako bulegoen zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioaren esleipenaren jakinarazpena
Esleipenaren jakinarazpena

2016/02/22

Ekonomia eta administrazio klausulen agiria, Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., Donostiako bulegoen zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.
Baldintza teknikoen klausulen agiria, Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., Donostiako bulegoen zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.
Baldintza teknikoen klausulen agiria
Baldintza teknikoen klausulen agiria
Akatsen zuzenketa

2015/12/14

Gipuzkoako Ezagutza azpiegituren zorro Bioteknologikoa analizatzeko zerbitzuak kontratatzeko esleipenaren jakinarazpena.

2015/11/17

Ekonomia eta administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiria, Gipuzkoako Ezagutza azpiegituren zorro Bioteknologikoa analizatzeko zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.

2015/10/21

Bioekintzaileen trabakuntza programaren idazkaritza teknikoaren zerbitzuen esleipena.

2015/09/28

Ekonomia eta administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen klausulak Gipuzkoako osasun sektoreko bioekintzaileen formazio programaren idazkaritza teknikoaren zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.

2015/07/28

Urteko kontuen ikuskaritza zerbitzuen esleipena.
URTEKO KONTUEN IKUSKARITZA ZERBITZUEN ESLEIPENA

2015/05/12

Ekonomia eta administrazio klausulen agiria, Bic Gipuzkoa Berrilaneko urteko kontuen ikuskaritza zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.
Baldintza teknikoen klausulen agiria, Bic Gipuzkoa Berrilaneko urteko kontuen ikuskaritza zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.
Baldintza teknikoen klausulen agiria
Ekonomia eta Administrazio klausulen agiria

2014/11/3

Ekonomia eta administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiria, Gipuzkoako Ezagutza azpiegituren zorro Bioteknologikoa analizatzeko zerbitzuak kontratuaren esleipena publizitatedun prozedura negoziatu bidezko lizitazioaren esleipenaren jakinarazpena.

2014/10/13

Ekonomia eta administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiria, Gipuzkoako Ezagutza azpiegituren zorro Bioteknologikoa analizatzeko zerbitzuak kontratatzeko prozedura negoziatu bidezko lizitazioa, publizitatearekin, arautu beharko duena.

2014/02/17

Kosmodisea 2013-2014ko amaierako ekitaldiaren edukia zehazteko eta eszenaratzeko zerbitzuaren esleipena.

2014/01/28

Miramongo Bic Gipuzkoa Berrilanen bulegoen garbiketa zerbitzuak kontratatzeko lizitazioaren esleipena, publizitate gabeko prozedura negoziatuaren bidez, jakinarazteko agiria.

2014/01/16

Kosmodisea 2013-2014ren amaierako ekitaldiaren edukia zehazteko eta eszenaratzeko zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa.
2013-2014ren Amaierako Ekitaldi Zerbitzuak

2013/07/29

Kosmodisea 2013-2014ren Plataformaren Mantentze Zerbitzuak Kontratatzeko Lizitazioaren esleipena.
PDF [162 Kb]

2013/07/17

Kosmodisea 2013-2014ren Kontrol Dorreko Zerbitzuak Kontratatzeko Lizitazioaren sleipena.
PDF [70 Kb]

2013/07/01

Klausula ekonomiko-administratiboen eta preskripzio teknikoen agiria, Kosmodisea 2013-2014 Web eta Plataformaren mantenu zerbitzuak.
PDF [160 Kb]

2013/06/24

Klausula ekonomiko-administratiboen eta preskripzio teknikoen agiria, Kosmodisea 2013-2014 Kontrol Dorreko Zerbitzuak kontratatzeko.
PDF [165 Kb]

2013/05/02

Notificación de la adjudicación del contrato del suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento científico de la incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [110 Kb]

2013/05/02

Notificación de la adjudicación del contrato del suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento científico de la incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [110 Kb]

2013/03/27

Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que habrá de regir la Licitación, mediante Procedimiento Abierto, para la contratación del Suministro, Instalación y Puesta en marcha del Equipamiento Científico de la Incubadora Avanzada para el sector de la Biotecnología, Bioingeniería y Salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [134 Kb]

2013/03/27

Piego de Prescipciones Técnicas que habrá de regir la Licitación, mediante Procedimiento Abierto, para la contratación del Suministro, Instalación y Puesta en marcha del Equipamiento Científico de la Incubadora Avanzada para el sector de la Biotecnología, Bioingeniería y Salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [43 Kb]

2013/03/13

Notificación adjudicación contratación suministro obsequios Kosmodisea 2012-2013.
PDF [19 Kb]

2013/03/11

Notificación de la adjudicación del contrato, mediante procedimiento negociado con publicidad, del suministro e instalación de mobiliario de laboratorio de la incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [75 Kb]

2013/01/28

Kosmodisea 2012-2013ren amaierako ekitaldiaren edukia zehazteko eta eszenaratzeko zerbitzuaren esleipena.
PDF [57 Kb]

2012/12/18

Anexo 1 – Planos de la bioincubadora.
PDF [103 Kb]

2012/12/18

Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro e instalación de mobiliario de laboratorio de la incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [56 Kb]

2012/12/18

Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que habrá de regir la licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad, para la contratación del suministro e instalación de mobiliario de laboratorio de la incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [188 Kb]

2012/12/05

Kosmodisea 2012-2013ren Amaierako Ekitaldi zerbitzuak.
PDF (148 Kb)

2012/09/12

Notificación de Adjudicación de los servicios de lanzamiento e intervención del proyecto GESTION DEL CAMBIO.
PDF [69 Kb]

2012/07/13

Notificación de Adjudicación de Torre de Control de Kosmodisea 2012-2013.
PDF [158 Kb]

2012/07/11

Notificación de Adjudicación de Mantenimiento de la Plataforma para Kosmodisea 2012-2013.
PDF [59 Kb]

2012/06/28

Pliego de cláusulas económico-administrativas de Servicios de Torre de Control de Kosmodisea 2012-2013.
PDF [166 Kb]

2012/06/21

Notificación de la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución y de la obra de habilitación de la planta segunda del edificio incubadora avanzada.
PDF [75 Kb]

2012/06/20

Pliego de cláusulas económico-administrativas de Servicios de Mantenimiento de la Plataforma para Kosmodisea 2012-2013.
PDF [161 Kb]

2012/06/06

Anexo 2 – Pliego de Condiciones Técnicas del Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [80 Kb]

2012/06/06

Anexo 1 – Proyecto Básico de de acondicionamiento para la creación de una incubadora avanzada para el sector de la biotecnología, bioingeniería y la salud en el Parque Tecnológico de Miramón, Donostia – San Sebastián.
PDF [6.584 Kb]

2012/06/06

Pliego de Condiciones Técnicas de la redacción del proyecto de ejecución y de la obra de habilitación de la planta segunda del edificio incubadora avanzada para el sector de la Biotecnología, Bioingeniería y Salud en el Parque Tecnológico de San Sebastián.
PDF [118 Kb]