Legezko informazioa

Gune honetan eskaintzen den informazioak betetzen ditu erantzukizun-amaierari buruzko klausula, Copyright, abisua eta datu pertsonalak babesteko aplika daitezkeen arauak, erabilera-baldintza eta guzti.

Erantzukizun-amaierari buruzko klausula

BIC GIPUZKOA-ek ukatu egiten du weg gune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatu ez duen informazioarekiko edozein erantzukizun.

Orrialde honetan agertzen diren esteken funtzioa da soilik erabiltzaileari azaltzea Interneten gaiaren inguruan dauden beste informazio-iturriak; izan ere, web gune honetan emandako datuen informazio zabalagoa aurkitu ahal izango du esteka horietan. Esteka horien bitartez, ordea, asmoa ez da horietan agertzen diren lekuak bisitatzeko iradokizuna, gonbita edo gomendioa egitea; beraz, BIC GIPUZKOA ez da izango esteka hipertestu horietan lortutako emaitzaren erantzule.

BIC GIPUZKOA ez da inola ere hirugarren batzuen aurrean egingo www.bicgipuzkoa.eus orrialdea erabiltzearen ondorioz gertatutako zuzeneko edo zeharkako kalte ekonomiko edo bezeroak edo irabaziak galtzearen erantzule.

Copyright abisua

© www.bicgipuzkoa.eus, 2020

Erreprodukzioa baimenduta dago, betiere iturria aipatzen bada, alderantzizkoa adierazten denean izan ezik. Testu-datuak edo multimedia (soinua, irudiak, programak,e.a.) erreproduzitzeko edo erabiltzeko aurrez baimena behar den kasuetan, baimen horrek baliogabe utziko du aurrean aipatutako baimen orokorra eta argi eta garbi zehaztuko ditu zeintzuk diren erabilera-murrizketak.

www.bicgipuzkoa.eus webguneak eskaintzen dituen zerbitzu eta edukiei buruz

www.bicgipuzkoa.eus webguneko zerbitzu edo eduki bat, gaian interesaturiko erabiltzaile guztientzako Interneten eskuragarri jarritako edo errekurtso bat da.

BIC Gipuzkoa BERRILAN-en diren zerbitzu motak:

  • Hiritarrei, hedabideei, enpresei, administrazioei eta gainerako arduradunei eskaintzen dien informaziorako sarbide erraza eta eraginkorra duen Informazio zerbitzua.
  • Hiritarrekin, hedabideekin, enpresekin eta gizarte zibilarekin komunikazio interaktibo zerbitzuak, BIC GIPUZKOA-ek dituen iniziatiba eta politika kontsultak errazten dituelarik.

Erabilera-baldintzak

www.bicgipuzkoa.eus web gunearen erabilera honako legezko abisu honetan ezarritako arauek arautzen dute. Orrialdea erabiltzeak esan nahi du orrialdehorren erabilera-baldintzak onartzen dituzula.

  • www.bicgipuzkoa.eus eta bere material guztia BIC GIPUZKOA-en jabetzakoa da, zeina Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatua dagoen, BIC GIPUZKOA – Azitaingo Industrialdea 3K – 20600 Eibar – Gipuzkoa eta helbide elektroniko honetan: cbic@bicgipuzkoa.eus
  • www.bicgipuzkoa.eus web gunea edo gune horren edozein zati ezingo da erreproduzitu, bikoiztu, kopiatu, saldu, birsaldu edo ustiatu edozein xede komertzialerako edo gure konpainiak hitzez hitz baimendu gabeko beste zerbaiterako.
  • Materialak aldatzearekin edo beste helburu baterako erabiltzearekin Copyright eta marka erregistratuko beste eskubideak hausten dira.
  • Legezko arrazoiak medio, BIC GIPUZKOA-ek eman ahal eta eman behar izango die eskatutako informazio guztia agintari eskudunei, Espainiako legeen arabera, dagokion agindu judiziala dagoen kasuan. Aipatu agindu hori ematen da epailea ziur dagoenean erabiltzaileak legearen aurkako jarduerak burutu dituela. Hipotesi horrekin eta justiziarekin elkarlana egiteko asmoarekin, BIC GIPUZKOA-ek aukera izango du, legez beharrezkoa den agindu judiziala aurrez aurkeztuta, erregistratzeko eta ondoren poliziari ondorengo informazioa emateko: erabiltzailearen konexioa identifikatzen duen IP ri buruzko informazioa, konexio-ordua, erabiltzaile-izenak eta pasahitzak, besteak beste. Edonola ere, IP helbideak eta konexio-orduak soilik erregistratzen dira erabiltzaile batek legez kontrako erabilera egiten duela uste den zerbitzuetan.